The Best Job Listing Theme. Everything you need.

Lorem ipsum dolor sit amet, quo veri iuvaret ex, iusto pericula efficiendi pro id. Te vis labores accusamus.

Top

Privacyverklaring van like2match

Wie zijn wij

like2match BV, gevestigd te (1111 TH) Diemen op het adres Pampuszigt 14, rechtsgeldig vertegenwoordigd mevrouw W. ter Wal – van Beeren, hierna: “like2match”, hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en kandidaten. like2match zorgt er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens aan like2match te verstrekken (via de website, mail of anderszins) gaat u ermee akkoord dat like2match uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

like2match is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en kandidaten.

2. Welke gegevens verwerken wij?

a. Als wij via de website, de mail, post of anderszins gegevens ontvangen, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer, e-mailadres
 • Curriculum Vitae (al dan niet via Linkedin)
 • Profiel/ pasfoto
 • ID bewijs

 

b.. Contact geschiedenis

Wij verwerken gegevens over de contacten die wij hebben:

 • Waarover ging het contact (concrete vacature, ambitie, arbeidsverleden en toekomst). 
 • Wanneer was het contact en met wie. 
 • Hoe (via post, onze website, e-mail, app).

We gebruiken deze contactgegevens om onze dienstverlening te verbeteren. 

3. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

a. Uitvoeren overeenkomst

Met persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact opnemen. 
 • Belangstelling voor- of verzoek tot invulling van een vacature vastleggen.
 • Een overeenkomst sluiten en uitvoeren.
 • Gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Informatie aan een werkgever waarmee getracht wordt een match te maken met kandidaat.

Voor het gebruik van een pasfoto of andere gegevens ten behoeve van marketingactiviteiten vragen we altijd vooraf expliciet toestemming

b. Risico’s verkleinen

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van onze kandidaten en van onze klanten. 

Onze maatregelen bestaan onder meer uit:

 • Zorgen voor een goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controlevragen. En we investeren in middelen ter bescherming tegen allerlei vormen van criminaliteit. 
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.

c. Wet- en regelgeving

like2match handelt conform de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.

4. Wat is de rechtsgrond of wettelijke basis om uw persoonsgegevens te gebruiken?

 • Het aangaan en/of uitvoeren van een contract, zoals de opdrachtovereenkomst.
 • Gerechtvaardigd belang van like2match om (beperkte) marketingactiviteiten uit te voeren.

5. Hoe zorgen we voor uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met gegevens. 

a.. Beveiliging

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

b. Geheimhouding

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die ons worden toevertrouwd. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en verwerken.

6 Hoe lang bewaren we gegevens?

like2match bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. Andere wetten dan de AVG, zoals belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek kunnen termijnen voorschrijven waaraan like2match zich in voorkomende gevallen aan zal houden. Op het moment dat een kandidaat solliciteert naar een bepaalde functie, geeft de kandidaat expliciet toestemming aan like2match om persoonsgegevens gedurende maximaal 2 jaar te bewaren en te gebruiken, tenzij afwijkende afspraken worden gemaakt.

7. Met wie kunnen we uw gegevens delen?

like2match verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij hiervoor toestemming hebben, of als dit op grond van de wet is toegestaan of noodzakelijk is of in geval van fraude.

8. E-mail en social media

a. E-mail

Voordat wij via email communiceren vragen wij toestemming daarvoor, tenzij deze toestemming al eerder gegeven is. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken. 

b. Social Media

Er kan voor worden gekozen om met ons te chatten, contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn of via WhatsApp. Via één van deze kanalen ontvangen persoonsgegevens, bewaren wij in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in social mediaberichten vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om gegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.

Op de gegevens die wij krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is de eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met aan hen verstrekte data. We wijzen erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden aan om de privacyverklaring van deze social media kanalen goed door te nemen. 

9. Wat zijn de rechten?

a. Gegevens inzien, verbeteren of verwijderen

Eenieder heeft hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van hem of haar verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Wanneer er om inzage in gegevens wordt verzocht, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat degene die dit verzoekt ook is wie hij of zij zegt te zijn. Daarvoor stellen we controlevragen. 

Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar like2match (gegevens onderaan deze verklaring). Voeg dan graag een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Op deze kopie kan de pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar gemaakt worden. We raden aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is. Binnen vier weken zullen wij hierop reageren.

b. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’. 

In de volgende situaties bestaat het recht om de gegevens die wij van kandidaten hebben te laten wissen. 

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • De toestemming voor het verwerken is ingetrokken;
 • Er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking; 
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen; 

c. Beperking van de verwerking

Als iemand van mening is dat wij diens gegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kan ons verzocht worden om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

d. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)

Eenieder heeft het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die aan ons zijn verstrekt.

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

10. Aanpassing van de privacyverklaring

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 28 mei 2021.

11. Hebt u vragen of een klacht?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring of een klacht? Dan kan contact opgenomen worden met like2match via een mail naar: info@liketomatch.com of een brief naar: like2match BV, Pampuszigt 14, (1111 TH) Diemen.